x

Napíšte námGreenWay Infrastructure s.r.o.

Kontaktná adresa:
Bajkalská 5/B
831 04 Bratislava

Sídlo spoločnosti:
Dohňany 464
020 51 Dohňany

IČO: 47 728 086

DIČ: 2024088363

IČ DPH: SK7120000074

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 33310/R